Gå till innehållet
 

Färg, flytande >20 MJ/kg

Färg och lim som innehåller organiska lösningsmedel är brandfarligt samt i vissa fall även miljöfarligt. Därmed räknas det som farligt avfall och behöver behandlas på särskilt sätt. 

Färg- och limavfall klassas ofta som farligt gods och ska därför förpackas, märkas och transporteras enligt ADR-S, det svenska regelverket för transport av farligt gods.

Kan tas emot i såväl tank, som fat och IBC.

Avfallsprodukt

Mt3310 Färg, flytande >20 MJ/kg

Får ej innehålla

Olika typer av härdare såsom aminer, peroxider och isocyanater samt andra reaktionsbenägna kemikalier.

Pris

För aktuellt pris, kontakta kundservice på 040-635 18 00 eller e-post kundservice@sysav.se.

Lämnas till

Sysavs anläggning för farligt avfall i Malmö

Öppettider och vägbeskrivning anläggning för farligt avfall

Vad händer sen?

Högtemperaturförbränning m.fl.

Avfallet tas emot för mellanlagring innan transport till extern behandling, oftast högtemperaturförbränning men även andra behandlingssätt förekommer såsom förbränning med energiåtervinning eller våtkemisk med kemisk fällning.

Färg, flytande >20 MJ/kg tillhör Färg- och limavfall

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.