Gå till innehållet
 

Färg, flytande <20 MJ/kg

Vattenbaserad färg- och lim kan innehålla kan innehålla farliga ämnen som gör att de har farliga egenskaper och därmed gör dem märkningspliktiga. Dessa egenskaper kan vara irriterande, hälsoskadliga samt i vissa fall även miljöfarliga. 

Färg- och limavfall klassas ofta som farligt gods och ska därför förpackas, märkas och transporteras enligt ADR-S, det svenska regelverket för transport av farligt gods.

Färg, flytande <20MJ/kg, märkningspliktigt, tas emot för termisk behandling som bestäms av innehåll. Kan tas emot i både tank och förpackat.

Avfallsprodukt

Mt-3315 Färg, flytande <20 MJ/kg, märkningspliktigt

Får ej innehålla

UV-härdande färg och olika typer av härdare såsom aminer, peroxider och isocyanater samt andra reaktionsbenägna kemikalier.

Vid osäkerhet kontakta kemist på avdelningen för Farligt avfall och Logistik.

Leveranskrav

Farligt gods ska vara förpackat enligt ADR-S.

Se leveransvillkor för avlämning/hämtning av farligt avfall.

Klassificering för hur avfallet ska behandlas görs av avfallet görs av kemist på avdelningen för Farligt avfall och Logistik

Pris

Kontakta kemist på avdelningen för Farligt avfall och Logistik.

Lämnas till

Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof

Öppettider och vägbeskrivning Måsalycke avfallsanläggning

Sysavs anläggning för farligt avfall

Sysavs anläggning för farligt avfall ligger i Malmö.

Öppettider och vägbeskrivning anläggning för farligt avfall

Vad händer sen?

Högtemperaturförbränning m.fl.

Avfallet tas emot för mellanlagring innan transport till extern behandling, oftast högtemperaturförbränning men även andra behandlingssätt förekommer såsom förbränning med energiåtervinning eller våtkemisk med kemisk fällning.

Färg, flytande <20 MJ/kg tillhör Färg- och limavfall

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Tre kemikalieflaskor med genomskinligt, gult och svart innehåll

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.

asbest-och-eternit.jpg

Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl

Från 1 januari måste asbest/eternit vara inplastad och väl förpackad när det lämnas på Sysavs återvinningscentraler.