Gå till innehållet
 

Färg, flytande <20 MJ/kg

Färg och lim (även vattenbaserade) kan innehålla farliga ämnen som gör att de har farliga egenskaper och därmed gör dem märkningspliktiga. Dessa egenskaper kan vara irriterande, hälsoskadliga samt i vissa fall även miljöfarliga. 

Färg- och limavfall klassas ofta som farligt gods och ska därför förpackas, märkas och transporteras enligt ADR-S, det svenska regelverket för transport av farligt gods.

Färg, flytande <20 MJ/kg, märkningspliktigt, tas emot för termisk behandling som bestäms av innehåll. Kan tas emot i såväl tank, som fat och IBC.

Avfallsprodukt

Mt3315 Färg, flytande <20 MJ/kg, märkningspliktigt

Exempel

Märkningspliktig vattenbaserad färg
Annan märkningspliktig färg med lågt värmevärde

Får ej innehålla

UV-härdande färg och olika typer av härdare såsom aminer, peroxider och isocyanater samt andra reaktionsbenägna kemikalier.

Leveranskrav

Farligt gods ska vara förpackat enligt ADR-S.

Se leveransvillkor för avlämning/hämtning av farligt avfall.

Klassificering för hur avfallet ska behandlas görs av kemist på avdelningen för Farligt avfall och Logistik.

Pris

För aktuellt pris, kontakta kundservice på 040-635 18 00 eller e-post kundservice@sysav.se.

Lämnas till

Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof

Öppettider och vägbeskrivning Måsalycke avfallsanläggning

Sysavs anläggning för farligt avfall i Malmö

Öppettider och vägbeskrivning anläggning för farligt avfall

Vad händer sen?

Högtemperaturförbränning m.fl.

Avfallet tas emot för mellanlagring innan transport till extern behandling, oftast högtemperaturförbränning men även andra behandlingssätt förekommer såsom förbränning med energiåtervinning eller våtkemisk med kemisk fällning.

Färg, flytande <20 MJ/kg tillhör Färg- och limavfall

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.