Gå till innehållet
 

Färg, burkar och dunkar

Färgavfall i burk eller dunk som innehåller lösningsmedel och är brandfarligt.

Avfallsprodukt

Mt3333 Färg, burkar och dunkar

Får ej innehålla

Sprayburkar, uv-härdande färg samt olika typer av härdare såsom aminer, peroxider och isocyanater.

Vid osäkerhet kontakta kemist på avdelningen för Farligt avfall och Logistik.

Leveranskrav

Denna typ av färgavfall är brandfarlig och ska hanteras enligt gällande bestämmelser för brandfarlig vara. I många fall är det även farligt gods vilket dessutom ställer krav på transporten.

Se leveransvillkor för avlämning/hämtning av farligt avfall.

Pris

För aktuellt pris, kontakta kundservice på 040-635 18 00 eller e-post kundservice@sysav.se.

Lämnas till

Spillepengs avfallsanläggning i Malmö

Öppettider och vägbeskrivning Spillepengs avfallsanläggning

Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof

Öppettider och vägbeskrivning Måsalycke avfallsanläggning

Vad händer sen?

Högtemperaturförbränning m.fl.

Avfallet tas emot för mellanlagring innan transport till extern behandling, oftast högtemperaturförbränning men även andra behandlingssätt förekommer såsom förbränning med energiåtervinning eller våtkemisk med kemisk fällning.

Färg, burkar och dunkar tillhör Färg- och limavfall

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.