Gå till innehållet
 

Diverse övrigt elektronikavfall

Elektriska och elektroniska produkter kan innehålla freoner, metaller som kvicksilver, kadmium och bly och andra ämnen som är skadliga för människor och miljön. Det är därför viktigt att dessa tas omhand på ett korrekt sätt.

Tänk på...

Har du stor mängd elavfall eller elavfall som innehåller oljor eller andra vätskor – kontakta kundservice innan leverans för att säkerställa att vi kan ta emot avfallet.

Exempel

Kontorselektronik, ljudanläggningar, armaturer och telefoner.

Får ej innehålla

  • Utrustning som innehåller radioaktiva ämnen, dessa ska lämnas till återförsäljare
  • Vitvaror
  • Kyl/frys
  • Tv-skärmar
  • Lågenergilampor, lysrör eller andra ljuskällor
  • Andra avfall

Tips

Vill ditt företag få el-avfall hämtat? Kontakta Sysavs kundservice på 040-635 1800 för kostnadsförslag.

Leveranskrav

Om elektronikavfall med och utan producentansvar är blandade, klassas allt som elektronikavfall utan producentanvsvar.

Allt elektronikavfall ska vara helt och rent när det lämnas till Sysav. Det som är förorenat, isärplockat, svåridentifierbart eller i lösa delar kräver särskild hantering, vilket Sysav tar betalt för.

Pris

Se aktuell prislista

Lämnas till

Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof

Öppettider och vägbeskrivning Måsalycke avfallsanläggning

Sysavs anläggning för farligt avfall i Malmö

Öppettider och vägbeskrivning anläggning för farligt avfall

Vad händer sen?

Materialåtervinning elektronik

El-avfallet plockas isär och delarna sorteras. Kretskort innehåller bland annat guld och i sladdar finns det mycket koppar och andra värdefulla metaller. Det finns också många giftiga ämnen i el-avfall, till exempel kvicksilver, PCB och flamskyddsmedel. Genom att sortera ut elektronikavfall från övrigt avfall och lämna det till godkänd mottagare, kan dessa farliga ämnen tas om hand på rätt sätt.

Diverse övrigt elektronikavfall tillhör Elektronikavfall och ljuskällor

Tänk på...

Har du stor mängd elavfall eller elavfall som innehåller oljor eller andra vätskor – kontakta kundservice innan leverans för att säkerställa att vi kan ta emot avfallet.

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.