Gå till innehållet
 

Däck från fordon (tas ej emot)

Det finns producentansvar för däck, vilket innebär att alla som yrkesmässigt producerar, importerar eller säljer däck är skyldiga att ta emot uttjänta däck och se till att de tas omhand på ett miljömässigt godtagbart sätt. Detta gäller däck utan fälg. Om däcket sitter på fälg får en skälig avgift tas ut.

Om det gäller ett större antal uttjänta däck bör branschens insamlingssamordnare, Svensk Däckåtervinning AB, kontaktas.

Producentansvaret för däck regleras i förordning (1994:1236) om producentansvar för däck.

För däck som använts till andra ändamål än att sitta på ett fordon, t ex som fender eller som en del av en gunga, gäller inte längre producentansvaret.

Sysav tar inte emot däck som omfattas av producentansvar. För däck som inte omfattas av producentansvar, kontakta Sysav kundservice.

Däck från fordon (tas ej emot) tillhör Övriga avfall

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.