Gå till innehållet
 

Brandskadat avfall

Material som skadats genom brand.

Avfallsprodukt

Mt0104 Extra svårhanterligt avfall

Får ej innehålla

  • Elektronikavfall
  • Annat farligt avfall

Leveranskrav

Kontakta alltid Sysavs kundservice och informera om avfallet; vilka material som brunnit, vilka mängder det rör sig om samt när branden släcktes. Avfallet ska föraviseras senast en arbetsdag innan det kommer in till Sysav. Chauffören som därefter transporterar in avfallet till Sysav ska meddela sin ankomst till vågpersonalen.

Lämnas till

Spillepengs avfallsanläggning i Malmö

Öppettider och vägbeskrivning Spillepengs avfallsanläggning

Vad händer sen?

Avfallets innehåll avgör behandlingsmetoden

Först när avfallets innehåll är känt kan man avgöra hur avfallet ska behandlas för att tas omhand på bästa möjliga sätt.

Brandskadat avfall tillhör Övriga avfall

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.