Gå till innehållet
 

Blandskrot

Blandskrot är föremål som till största delen består av järn eller metall och som anses vara obrukbara för återanvändning. 

Avfallsprodukt

Mt0225 Skrot
Mt0925 ÅVC-F Skrot (gäller Återvinningscentral för företag, Malmö)

Tänk på...

Vid rena fraktioner eller större mängder kan avtal för ersättning upprättas, kontakta kundservice.

Får ej innehålla

  • Skrot förpackat i säckar eller annat omslag.
  • Gasflaskor eller trycksatta kärl, oavsett typ och användningsområde.
  • Farligt avfall
  • Militärt skrot, kontakta kundservice.
  • Motorfordon
  • Rör och tuber med kvarsittande isolering
  • Skrot klassat som elektronikavfall
  • Kassaskåp
  • Stora nät, långa linor och vajrar, kontakta kundservice.
  • Annat avfall

Leveranskrav

Blandskrotet ska vara tömt på vätskor, oavsett vilken typ av vätska.

Tankar, kärl och andra slutna behållare ska vara delade och rengjorda. Tomfat måste vara tömda och dropptorra.

Maxmått: Längd 4,5 m. För enheter med större mått, kontakta Sysav kundservice.

Pris

För aktuellt pris, kontakta kundservice på 040-635 18 00 eller e-post kundservice@sysav.se.

Lämnas till

Spillepengs avfallsanläggning i Malmö

Öppettider och vägbeskrivning Spillepengs avfallsanläggning

Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof

Öppettider och vägbeskrivning Måsalycke avfallsanläggning

Återvinningscentral för företag i Malmö

Öppettider och vägbeskrivning Återvinningscentral företag

Vad händer sen?

Materialåtervinning metall

Metallen sorteras och smälts ner för att återvinnas till nya metallföremål.

Blandskrot tillhör Metall

Tänk på...

Vid rena fraktioner eller större mängder kan avtal för ersättning upprättas, kontakta kundservice.

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.