Gå till innehållet
 

Blandat UTAN gips/mineralull/resår

Blandat bygg- eller industriavfall utan gips, mineralull eller resårmöbler. 

Sysav sorterar det blandade avfallet i fraktionerna:
Brännbart avfall
Metall
Deponirest

Avfallsprodukt

Mt-0002 Blandat UTAN gips/mineralull/resår
Mt-0903 Grovavfall - FÅVC (gäller Återvinningscentral för företag, Malmö)

Tänk på...

Vissa avfall är extra svårhanterliga, exempelvis:

 • Kompakta material, till exempel rullar, som är svåra att sönderdela.
 • Sammansatta avfall, till exempel isolering med ytterhölje av metall, där materialen behöver separeras från varandra innan sortering är möjlig.

Kontakta då kundservice.

Får ej innehålla

 • Gips
 • Mineralull
 • Resårmöbler
 • Matavfall
 • Elavfall
 • Däck, med eller utan fälg
 • Kliniskt avfall
 • Flytande avfall
 • Explosiva varor
 • Radioaktiva varor
 • Ammunition
 • Tryckkärl
 • Impregnerat trä
 • Lättantändliga lösningsmedel
 • Fasadbeklädnad utan asbest t ex minerit, cembonit
 • Asbesthaltigt avfall
 • Övrigt farligt avfall

Måttangivelser

Maxmått
Enheter som lämnas som blandat avfall får vara max 2,5 x 0,8 x 0,6 meter. För enheter med större mått, kontakta Kundservice.

Minimimått
Smått/finkornigt/nermalt avfall är dammande och kan inte sorteras. Avfallet kan därför inte lämnas som blandat avfall, kontakta Kundservice.

Pris

Se aktuell prislista.

Vad händer sen?

Sortering / förbehandling

Sortering innebär att blandat avfall delas upp i fraktioner för olika behandling såsom förbränning, deponering och materialåtervinning. Det blandade avfallet tippas på någon av Sysavs sorteringsplattor och sorteras maskinellt. Förbehandling kan exempelvis vara att brännbart material som är för stort för att kunna tillföras vårt avfallskraftvärmeverk direkt krossas till mindre bitar.

Blandat UTAN gips/mineralull/resår tillhör Blandat och gips/mineralull/resårmöbler

Tänk på...

Vissa avfall är extra svårhanterliga, exempelvis:

 • Kompakta material, till exempel rullar, som är svåra att sönderdela.
 • Sammansatta avfall, till exempel isolering med ytterhölje av metall, där materialen behöver separeras från varandra innan sortering är möjlig.

Kontakta då kundservice.

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Tre kemikalieflaskor med genomskinligt, gult och svart innehåll

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.

asbest-och-eternit.jpg

Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl

Från 1 januari måste asbest/eternit vara inplastad och väl förpackad när det lämnas på Sysavs återvinningscentraler.