Gå till innehållet
 

Blandat park - och trädgårdsavfall

Park- och trädgårdsavfall som är blandat med jord, stubbar, rotvältor samt grenar och stammar grövre än 0,6 m i diameter eller längre än 2,5 m. Avfallet får endast bestå av organiskt material.

Avfallsprodukt

Mt-0035 Blandat Park- och Trädgårdsavfall

Får ej innehålla

  • Betong
  • Sten
  • Krukor
  • Trädgårdsmöbler
  • Smittad växtlighet, t.ex. buxbom
  • Ej önskvärda arter så som jätteloka och parkslide

Pris

Se aktuell prislista

Lämnas till

Spillepengs avfallsanläggning i Malmö

Öppettider och vägbeskrivning Spillepengs avfallsanläggning

Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof

Öppettider och vägbeskrivning Måsalycke avfallsanläggning

Vad händer sen?

Sortering / förbehandling

Sortering innebär att blandat avfall delas upp i fraktioner för olika behandling såsom förbränning, deponering och materialåtervinning. Det blandade avfallet tippas på någon av Sysavs sorteringsplattor och sorteras maskinellt. Förbehandling kan exempelvis vara att brännbart material som är för stort för att kunna tillföras vårt avfallskraftvärmeverk direkt krossas till mindre bitar.

Blandat park - och trädgårdsavfall tillhör Park- och trädgårdsavfall

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Tre kemikalieflaskor med genomskinligt, gult och svart innehåll

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.

asbest-och-eternit.jpg

Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl

Från 1 januari måste asbest/eternit vara inplastad och väl förpackad när det lämnas på Sysavs återvinningscentraler.