Gå till innehållet
 

Blandat MED gips/mineralull/resår

Blandat bygg- eller industriavfall som även innehåller gips, mineralull och/eller resårmöbler.

Avfallsprodukt

Mt0009 Blandat MED gips/mineralull/resår
Mt0909 Grovavfall med ej återvinningsbart - FÅVC (gäller Återvinningscentral för företag, Malmö)

Tänk på...

Vissa avfall är extra svårhanterliga, exempelvis:

 • Kompakta material, till exempel rullar, som är svåra att sönderdela.
 • Sammansatta avfall, till exempel isolering med ytterhölje av metall, där materialen behöver separeras från varandra innan sortering är möjlig.

Kontakta då kundservice.

Får ej innehålla

 • Matavfall
 • Elklablar eller annat elavfall
 • Kliniskt avfall
 • Flytande avfall
 • Däck, med eller utan fälg
 • Explosiva varor
 • Radioaktiva varor
 • Ammunition
 • Tryckkärl
 • Impregnerat trä
 • Fasadbeklädnad utan asbest t ex minerit, cembonit 
 • Asbesthaltigt avfall
 • Övrigt farligt avfall

Tips

Om gips, mineralull och resårmöbler sorteras var för sig redan vid källan blir kostnaden lägre och det blandade avfallet kan då vägas in som Mt0002 Blandat UTAN gips/mineralull/resår.

Leveranskrav

För att sortering ska vara möjlig får det blandade avfallet inte vara krossat, nermalt eller hanterat på annat sätt som gör att materialet inte är möjligt att sortera med materialhanterare inom rimlig tid. Avfallet får inte heller vara dammande.

Leveranser av blandat avfall som ej kan sorteras eller som dammar klassas om, kontakta kundservice för mer information.

Maxmått
Enheter som lämnas som blandat avfall får vara max 4,5 x 0,8 x 0,6 meter. För enheter med större mått, kontakta kundservice.

Pris

Se aktuell prislista

Lämnas till

Spillepengs avfallsanläggning i Malmö

Öppettider och vägbeskrivning Spillepengs avfallsanläggning

Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof

Öppettider och vägbeskrivning Måsalycke avfallsanläggning

Återvinningscentral för företag i Malmö

Öppettider och vägbeskrivning återvinningscentral företag

Vad händer sen?

Sortering / förbehandling

Sortering innebär att blandat avfall delas upp i fraktioner för olika behandling såsom förbränning, deponering och materialåtervinning. Det blandade avfallet tippas på någon av Sysavs sorteringsplattor och sorteras maskinellt. Förbehandling kan exempelvis vara att brännbart material som är för stort för att kunna tillföras vårt avfallskraftvärmeverk direkt krossas till mindre bitar.

Blandat MED gips/mineralull/resår tillhör Blandat och gips/mineralull/resårmöbler

Tänk på...

Vissa avfall är extra svårhanterliga, exempelvis:

 • Kompakta material, till exempel rullar, som är svåra att sönderdela.
 • Sammansatta avfall, till exempel isolering med ytterhölje av metall, där materialen behöver separeras från varandra innan sortering är möjlig.

Kontakta då kundservice.

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.