Gå till innehållet
 

Blandat inert

Blandade inerta material kan innehålla blandningar av olika slags tunga och inerta material t ex asfalt, betong, jord, lera, keramik, porslin samt schakt- och tegelmaterial.

Avfallsprodukt

Mt0072 Blandat inert material
​Mt0972 ÅVC-F Inert material (gäller Återvinningscentral för företag, Malmö)

Får ej innehålla

  • Förorenade massor som klassas som farligt avfall
  • Övrigt avfall

Pris

Se aktuell prislista

Lämnas till

Spillepengs avfallsanläggning i Malmö

Öppettider och vägbeskrivning Spillepengs avfallsanläggning

Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof

Öppettider och vägbeskrivning Måsalycke avfallsanläggning

Återvinningscentral för företag i Malmö

Öppettider och vägbeskrivning Återvinningscentral företag

Vad händer sen?

Materialåtervinning jord, sten, tegel och betong

Materialet krossas och siktas och återanvänds som fyllnadsmaterial för till exempel vägbyggen eller som konstruktionsmaterial. Det avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas deponeras.

Blandat inert tillhör Inerta material

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.