Gå till innehållet
 

Blandat inert

Blandade inerta material kan innehålla blandningar av olika slags tunga och inerta material t ex asfalt, betong, jord, lera, keramik, porslin samt schakt- och tegelmaterial.

Avfallsprodukt

Mt-0072 Blandat inert material
​Mt-0972 Inert material - FÅVC (gäller Återvinningscentral för företag, Malmö)

Pris

Se aktuell prislista

Vad händer sen?

Materialåtervinning

Blandat inert tillhör Inerta material

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Tre kemikalieflaskor med genomskinligt, gult och svart innehåll

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.

asbest-och-eternit.jpg

Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl

Från 1 januari måste asbest/eternit vara inplastad och väl förpackad när det lämnas på Sysavs återvinningscentraler.