Gå till innehållet
 

Blandad hårdplast

Blandad fraktion av olika sorters hårdplast bestående av PE, PP, ABS och PVC.

Avfallsprodukt

Mt0113 Hårdplast
Mt0913 ÅVC-F Hårdplast (gäller Återvinningscentral för företag, Malmö)

Exempel

Plastpallar, plaströr, plastbackar, plastmöbler, plasttunnor (tomma och rena), plastspannar, dropptorra och rena plastdunkar utan kork.

Får ej innehålla

 • Kompositmaterial
 • Mjukplast
 • Glasfiber
 • Frigolit
 • Kanalplast
 • Hjälmar
 • Resväskor 
 • Trädgårdsslangar
 • Golvvärmerör
 • Plast med färgrester
 • Annat avfall

Tips

Vissa plastsorter tas emot till ett lägre pris om de lämnas sorterat efter plasttyp.

Pris

För aktuellt pris, kontakta Sysav kundservice, kundservice@sysav.se

Lämnas till

Spillepengs avfallsanläggning i Malmö

Öppettider och vägbeskrivning Spillepengs avfallsanläggning

Återvinningscentral för företag i Malmö

Öppettider och vägbeskrivning Återvinningscentral företag

Vad händer sen?

Materialåtervinning hårdplast

Av det material som är rätt sorterat kan cirka 95% materialåtervinnas till nya plastprodukter. Ju bättre sorterat materialet är desto högre blir återvinningsgraden.

Blandad hårdplast tillhör Plast

Tips

Vissa plastsorter tas emot till ett lägre pris om de lämnas sorterat efter plasttyp.

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.