Gå till innehållet
 

Biologiskt avfall

Biologiskt avfall är delar av människa eller djur, preparat från förlossningar och operationer, biologiskt material från patologisk avdelning samt döda försöksdjur.

Leveranskrav

Förpackning ska förses med:

  • Texten"Biologiskt avfall"
  • Uppgift om avlämnare

För "vått" avfall ska dubbla säckar användas och absorberande material tillsättas.

Läs mer om Sysavs mottagning av biologiskt avfall: Biologiskt avfall

Pris

Se aktuell prislista.

Lämnas till

Kontakta kundservice

Detta avfall måste tas hand om på ett speciellt sätt. Kontakta vår kundservice för att få hjälp med ditt avfall. 

Öppettider och kontaktuppgifter kundservice företag

Vad händer sen?

Förbränning med energiutvinning

Det brännbara avfallet blir fjärrvärme och el i Sysavs avfallskraftvärmeverk. 

Biologiskt avfall tillhör Kliniskt avfall

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Tre kemikalieflaskor med genomskinligt, gult och svart innehåll

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.

asbest-och-eternit.jpg

Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl

Från 1 januari måste asbest/eternit vara inplastad och väl förpackad när det lämnas på Sysavs återvinningscentraler.