Gå till innehållet
 

Biogent avfall från jordbruk

Biogent avfall som kommer direkt från jordbruk och som behandlas genom förbränning med energiutvinning.

Tänk på...

Biogent avfall från jordbruk som ska tas om hand genom förbränning med energiutvinning ska alltid föraviseras till Sysavs kundservice minst en arbetsdag innan leverans. Chauffören som transporterar in avfallet till Sysav ska meddela sin ankomst till vågpersonalen.

Exempel

Skadat hö, skadad halm, skadat/oanvändbart spannmål, skadad/oanvändbar säd (annat än spannmål), vallskördsrester, otjänlig skörd, åkerrens och plantor som ej kan komposteras.

Läs mer om avfall från jordbruk här.

Avfall som inte omfattas

  • Djurfoder och matpellets
  • Djurkadaver
  • Päls, ull
  • Gödsel
  • Torv

Får ej innehålla

  • Avfall med fossilt innehåll, till exempel plast
  • Biogent avfall som inte kommer från jordbruk

Pris

För aktuellt pris kontakta Sysavs kundservice på 040-635 18 00.

Lämnas till

Kontakta kundservice

Detta avfall måste tas hand om på ett speciellt sätt. Kontakta vår kundservice för att få hjälp med ditt avfall. 
Öppettider och kontaktuppgifter kundservice företag

Vad händer sen?

Förbränning med energiutvinning

Det brännbara avfallet blir fjärrvärme och el i Sysavs avfallskraftvärmeverk. 

Biogent avfall från jordbruk tillhör Brännbart avfall

Tänk på...

Biogent avfall från jordbruk som ska tas om hand genom förbränning med energiutvinning ska alltid föraviseras till Sysavs kundservice minst en arbetsdag innan leverans. Chauffören som transporterar in avfallet till Sysav ska meddela sin ankomst till vågpersonalen.

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.