Gå till innehållet
 

Bildskärmar

Elektriska och elektroniska produkter kan innehålla freoner, metaller som kvicksilver, kadmium och bly och andra ämnen som är skadliga för människor och miljön. Det är därför viktigt att bildskärmar tas omhand på ett korrekt sätt.

Tänk på...

Har du stor mängd elavfall – kontakta kundservice före leverans för att säkerställa att vi kan ta emot avfallet.

Exempel

TV- och datorskärmar.

Får ej innehålla

Sysav tar inte emot utrustning som innehåller radioaktiva ämnen, dessa ska lämnas till återförsäljare.

Inga förpackningar eller övriga avfall får medfölja.

Tips

Vill ditt företag få el-avfall hämtat? Kontakta Sysavs kundservice på 040-635 1800 för kostnadsförslag.

Leveranskrav

Allt elavfall ska vara helt och rent när det lämnas till Sysav. Det som är förorenat, isärplockat, svåridentifierbart eller i lösa delar kräver särskild hantering, vilket Sysav tar betalt för.

Pris

Se aktuell prislista.

Lämnas till

Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof

Öppettider och vägbeskrivning Måsalycke avfallsanläggning

Sysavs anläggning för farligt avfall

Sysavs anläggning för farligt avfall ligger i Malmö.

Öppettider och vägbeskrivning anläggning för farligt avfall

Bildskärmar tillhör Elektronikavfall och ljuskällor

Tänk på...

Har du stor mängd elavfall – kontakta kundservice före leverans för att säkerställa att vi kan ta emot avfallet.

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Tre kemikalieflaskor med genomskinligt, gult och svart innehåll

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.

asbest-och-eternit.jpg

Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl

Från 1 januari måste asbest/eternit vara inplastad och väl förpackad när det lämnas på Sysavs återvinningscentraler.