Gå till innehållet
 

Betong

Betong och armerad betong ska sorteras ut från övrigt inert avfall.

Avfallsprodukt

Mt-0070 Betong
Mt-0972 Inert material - FÅVC (gäller Återvinningscentral för företag, Malmö)

Får ej innehålla

  • Farligt avfall, t ex pcb-haltiga fogmaterial.
  • Lättbetong
  • Betongslipdamm, kontakta kundservice.

Leveranskrav

För samtliga avfall gäller att armeringsjärn inte får sticka ut mer än 200 millimeter.

Pris

Se aktuell prislista

 

Vad händer sen?

Materialåtervinning

Betong tillhör Inerta material

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Tre kemikalieflaskor med genomskinligt, gult och svart innehåll

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.

asbest-och-eternit.jpg

Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl

Från 1 januari måste asbest/eternit vara inplastad och väl förpackad när det lämnas på Sysavs återvinningscentraler.