Gå till innehållet
 

Asfalt

PAH-halten i asfalten avgör hur den tas omhand. Sysav tar emot asfalt med PAH-halt under 300 mg/kg till materialåtervinning.

Avfallsprodukt

Mt0074 Asfalt ej FA
Mt0972 ÅVC-F Inert material (gäller Återvinningscentral för företag, Malmö)

Tänk på...

Att Sysav även tar emot asfalt med mer än 300 mg/kg PAH. Kontakta Sysav kundservice för mer information. 

Får ej innehålla

  • Asfalt med PAH-halt över 300 mg/kg eller andra ämnen som gör att avfallet klassas som farligt
  • Övrigt avfall

Pris

Se aktuell prislista

Lämnas till

Spillepengs avfallsanläggning i Malmö

Öppettider och vägbeskrivning Spillepengs avfallsanläggning

Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof

Öppettider och vägbeskrivning Måsalycke avfallsanläggning

Återvinningscentral för företag i Malmö

Öppettider och vägbeskrivning Återvinningscentral företag

Asfalt tillhör Inerta material

Tänk på...

Att Sysav även tar emot asfalt med mer än 300 mg/kg PAH. Kontakta Sysav kundservice för mer information. 

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.