Gå till innehållet
 

Asfalt

PAH-halten avgör hur asfalten tas omhand. Följande typ av asfalt tar Sysav emot för materialåtervinning:

  • Asfalt med PAH-halt under 300 mg/kg

Avfallsprodukt

Mt-0074 Asfalt ej FA
Mt-0972 Inert material - FÅVC (gäller Återvinningscentral för företag, Malmö)

Får ej innehålla

Asfalt med PAH-halt över 300 mg/kg, kontakta anläggningen för farligt avfall.

Pris

Se aktuell prislista

Vad händer sen?

Materialåtervinning

Asfalt tillhör Inerta material

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Tre kemikalieflaskor med genomskinligt, gult och svart innehåll

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.

asbest-och-eternit.jpg

Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl

Från 1 januari måste asbest/eternit vara inplastad och väl förpackad när det lämnas på Sysavs återvinningscentraler.