Gå till innehållet
 

Aerosoler (sprayburkar)

Med aerosolbehållare avses sprayburkar med färg, lack, lim, smörjmedel eller liknande. Oftast innehåller sprayburken en brandfarlig gas som tillsammans med innehållet gör den till farligt avfall.

Vanligen klassas aerosoler som farligt gods och ska därför förpackas, märkas och transporteras enligt ADR-S, det svenska regelverket för transport av farligt gods.

Avfallsprodukt

Mt3370 Aerosoler (sprayburkar)

Får ej innehålla

  • Sprayburkar med bekämpningsmedel eller isocyanater
  • Tändare
  • Engångsbehållare för gas
  • Refiller för butangas
  • Gasolbehållare
  • Andra avfall

Leveranskrav

Denna typ av aerosoler är brandfarliga och ska hanteras enligt gällande bestämmelser för brandfarlig vara. I många fall är det även farligt gods vilket även ställer krav på transporten.

Se leveransvillkor för avlämning/hämtning av farligt avfall.

Pris

För aktuellt pris, kontakta kundservice på 040-635 18 00 eller e-post kundservice@sysav.se.

Lämnas till

Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof

Öppettider och vägbeskrivning Måsalycke avfallsanläggning

Sysavs anläggning för farligt avfall i Malmö

Öppettider och vägbeskrivning anläggning för farligt avfall

Vad händer sen?

Högtemperaturförbränning

Avfallet tas emot för mellanlagring innan transport till extern behandling. Vid behandlingen separeras metall och innehåll. Metallen materialåtervinns medan innehållet genomgår högtemperaturförbränning.

Aerosoler (sprayburkar) tillhör Färg- och limavfall

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.