Gå till innehållet
 

Aerosoler (sprayburkar)

Med sprayburkar avses aerosolbehållare med färg, lack, lim, smörjmedel eller liknande. Oftast innehåller sprayburken en brandfarlig gas som tillsammans med innehållet gör den till farligt avfall.

Aerosoler klassas som farligt gods och ska därför förpackas, märkas och transporteras enligt ADR-S, det svenska regelverket för transport av farligt gods.

Avfallsprodukt

Mt-3370 Aerosoler (sprayburkar)

Får ej innehålla

Inga sprayburkar med bekämpningsmedel och isocyanater får förekomma. Ej heller tändare, engångsbehållare för gas, refiller för butangas eller gasolbehållare.

Vid osäkerhet kontakta kemist på avdelningen för Farligt avfall och Logistik.

Leveranskrav

Denna typ av aerosoler är brandfarliga och ska hanteras enligt gällande bestämmelser för brandfarlig vara. I många fall är det även farligt gods vilket även ställer krav på transporten.

Se leveransvillkor för avlämning/hämtning av farligt avfall.

Pris

Kontakta kemist på avdelningen för Farligt avfall och Logistik.

Lämnas till

Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof

Öppettider och vägbeskrivning Måsalycke avfallsanläggning

Sysavs anläggning för farligt avfall

Sysavs anläggning för farligt avfall ligger i Malmö.

Öppettider och vägbeskrivning anläggning för farligt avfall

Vad händer sen?

Högtemperaturförbränning

Avfallet tas emot för mellanlagring innan transport till extern behandling. Vid behandlingen separeras metall och innehåll. Metallen materialåtervinns medan innehållet genomgår högtemperaturförbränning.

Aerosoler (sprayburkar) tillhör Färg- och limavfall

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Tre kemikalieflaskor med genomskinligt, gult och svart innehåll

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.

asbest-och-eternit.jpg

Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl

Från 1 januari måste asbest/eternit vara inplastad och väl förpackad när det lämnas på Sysavs återvinningscentraler.