Gå till innehållet
 

Videobandspelare

Diverse övrigt elektronikavfall

Elektriska och elektroniska produkter kan innehålla freoner, metaller som kvicksilver, kadmium och bly och andra ämnen som är skadliga för människor och miljön. Det är därför viktigt att dessa tas omhand på ett korrekt sätt.

Tänk på...

Har du stor mängd elavfall eller elavfall som innehåller oljor eller andra vätskor – kontakta kundservice innan leverans för att säkerställa att vi kan ta emot avfallet.

Exempel

Kontorselektronik, ljudanläggningar, armaturer och telefoner.

Får ej innehålla

  • Utrustning som innehåller radioaktiva ämnen, dessa ska lämnas till återförsäljare
  • Vitvaror
  • Kyl/frys
  • Tv-skärmar
  • Lågenergilampor, lysrör eller andra ljuskällor

Tips

Vill ditt företag få el-avfall hämtat? Kontakta Sysav Industri 040-635 1800 för kostnadsförslag.

Leveranskrav

Om elektronikavfall med och utan producentansvar är blandade, klassas allt som elektronikavfall utan producentanvsvar.

Allt elektronikavfall ska vara helt och rent när det lämnas till Sysav. Det som är förorenat, isärplockat, svåridentifierbart eller i lösa delar kräver särskild hantering, vilket kan innebära extra kostnader.

Produkter med köldmedium, till exempel värmepumpar, måste tömmas av ackrediterad kylentreprenör innan de lämnas för demontering.

Pris

Se aktuell prislista

Lämnas till

Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof

Öppettider och vägbeskrivning Måsalycke avfallsanläggning

Sysavs anläggning för farligt avfall

Sysavs anläggning för farligt avfall ligger i Malmö.

Öppettider och vägbeskrivning anläggning för farligt avfall

Vad händer sen?

Materialåtervinning elektronik

Tänk på...

Har du stor mängd elavfall eller elavfall som innehåller oljor eller andra vätskor – kontakta kundservice innan leverans för att säkerställa att vi kan ta emot avfallet.

Kontakta en rådgivare

Uppgifter markerade med obligatoriskt måste fyllas i. 

Sysav kommer att använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna administrera din förfrågan. Läs mer om dina rättigheter och hur Sysav hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.

Sysavs tjänster för företag

Som kund hos oss får du tillgång till hela Sysavs specialistkompetens. Varje företag har unika behov och möjligheter. Vi skräddarsyr en avfallslösning som passar ditt företag. 

Läs mer om tjänster

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Tre kemikalieflaskor med genomskinligt, gult och svart innehåll

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.

asbest-och-eternit.jpg

Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl

Från 1 januari måste asbest/eternit vara inplastad och väl förpackad när det lämnas på Sysavs återvinningscentraler.