Gå till innehållet
 

Videoband

Brännbart avfall

Brännbart avfall ska enligt Avfallsförordningen sorteras ut från övrigt avfall samt förvaras och transporteras skiljt från övrigt avfall.

Avfallsprodukt

Mt-0001 Brännbart avfall
Mt-0901 Brännbart avfall - FÅVC (gäller Återvinningscentral för företag, Malmö)

Tänk på...

Om det brännbara avfallet innehåller livsmedel ska det vägas in som Brännbart avfall med livsmedel.

Takpapp som innehåller PAH, polyaromatiska kolväten, kan vara farligt avfall. Kontakta kundservice för information.

Vissa avfallsleveranser tas enbart emot efter överenskommelse med kundservice:

 • Avfallsleveranser som innehåller enbart eller stora mängder av plast eller gummi, eller som innehåller PVC.
 • Avfallsleveranser som innehåller blött eller fryst avfall.
 • Dammande och/eller pulverformigt avfall.
 • Rullar av förpackningsmaterial.

Eventuella saneringskostnader står avfallsleverantören för.

Exempel

Mattor (kork, linoleum med mera), golvpapp, takpapp (PAH-fri), plastfolie,
polyetenrör, rent trä, målat trä, våt och smutsig wellpapp och kartong.

Får ej innehålla

 • Rullar och ark av papper och plast med aluminiumskikt tas inte emot på grund av explosionsrisk. Kontakta Kundservice för denna typ av avfall.
 • Dammande och/eller pulverformigt avfall. Kontakta Kundservice för denna typ av avfall.
 • Gips
 • Isolering (glas- eller mineralull)
 • Oljefat, plåtkärl och annat skrot
 • Annat icke nedbrytbart material (t ex betong, gips, sten) 
 • Elavfall
 • Matavfall
 • Kliniskt avfall
 • Flytande avfall
 • Explosiva och brandfarliga varor
 • Radioaktiva varor
 • Ammunition
 • Tryckkärl
 • Däck, med eller utan fälg
 • Lättantändliga lösningsmedel
 • Asbesthaltigt avfall och fasadbeklädnad utan asbest. Om leveransen av brännbart avfall innehåller asbesthaltigt avfall eller fasadbeklädnad utan asbest som t ex Minerit måste avfallet deponeras. Avfallskarakterisering krävs. Kontakta Kundservice för information.
 • Impregnerat trä. Om leveransen innehåller impregnerat trä klassas hela mängden som detta.
 • Övrigt farligt avfall

Tips

En del avfall som är brännbart går att materialåtervinna om det är tillräckligt rent och enhetligt till exempel: pappersavfall och plastavfall. 

Efterfrågan på begagnat byggnadsmaterial ökar. Fönsterbå­gar, dörrar och takstolar är några exempel på byggnadsmaterial som kan användas på nytt istället för att bli avfall. Se Malmö Återbyggdepå.

Leveranskrav

 • Behållare ska vara dropptorra och alla korkar och pluggar ska vara avtagna.
 • Balat material måste lösas upp.
 • Rullar av till exempel papp och plast som är längre än 1 m och/eller har en diameter över 20 cm ska vara kluvna på längden.
 • Plastkärl som är 25 liter och större ska vara delade minst två gånger.

Måttangivelser

Av drifttekniska och säkerhetsmässiga skäl gäller följande begränsningar för allt brännbart avfall: 

 • Enheter får inte vara större än 0,3 x 0,3 x 1,0 meter. För större enheter, kontakta kundservice.
 • Remsor av plast och tyg får vara max 1 meter breda och 5 meter långa. För längre enheter, kontakta kundservice.
 • Hela rullar av förpackningsmaterial av t ex papp eller plast får vara max 1 m långa och max 20 cm i diameter.
 • Smått avfall kan vara svårt att hantera i avfallsförbränningsbunkern, finkornigt/nermalt/dammande brännbart avfall ska därför paketeras. Kontakta kundservice om avfallet inte går att paketera.

Pris

Se aktuell prislista

Lämnas till

Spillepengs avfallsanläggning i Malmö

Öppettider och vägbeskrivning Spillepengs avfallsanläggning

Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof

Öppettider och vägbeskrivning Måsalycke avfallsanläggning

Sysavs avfallskraftvärmeverk i Malmö

Öppettider och vägbeskrivning Sysav avfallskraftsvärmeverk 

Vad händer sen?

Förbränning med energiutvinning

Det brännbara avfallet blir fjärrvärme och el i Sysavs avfallskraftvärmeverk. 

Tänk på...

Om det brännbara avfallet innehåller livsmedel ska det vägas in som Brännbart avfall med livsmedel.

Takpapp som innehåller PAH, polyaromatiska kolväten, kan vara farligt avfall. Kontakta kundservice för information.

Vissa avfallsleveranser tas enbart emot efter överenskommelse med kundservice:

 • Avfallsleveranser som innehåller enbart eller stora mängder av plast eller gummi, eller som innehåller PVC.
 • Avfallsleveranser som innehåller blött eller fryst avfall.
 • Dammande och/eller pulverformigt avfall.
 • Rullar av förpackningsmaterial.

Eventuella saneringskostnader står avfallsleverantören för.

Kontakta en rådgivare

Uppgifter markerade med obligatoriskt måste fyllas i. 

Sysav kommer att använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna administrera din förfrågan. Läs mer om dina rättigheter och hur Sysav hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.

Sysavs tjänster för företag

Som kund hos oss får du tillgång till hela Sysavs specialistkompetens. Varje företag har unika behov och möjligheter. Vi skräddarsyr en avfallslösning som passar ditt företag. 

Läs mer om tjänster

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Tre kemikalieflaskor med genomskinligt, gult och svart innehåll

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.

asbest-och-eternit.jpg

Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl

Från 1 januari måste asbest/eternit vara inplastad och väl förpackad när det lämnas på Sysavs återvinningscentraler.