Gå till innehållet
 

Värmepump

Kyl/frys

Kylskåp och frysar kan innehålla farliga ämnen. Det är därför viktigt att de lämnas till återvinning.

Tänk på...

Har du stor mängd elavfall - kontakta kundservice före leverans till för att säkerställa att vi kan ta emot avfallet.

Större industrikylar och liknande större kyl och frysutrustning kan kräva extra hantering. Kontakta kundservice innan leverans för mottagningsmöjligheter och aktuellt pris.

Produkter med köldmedium, till exempel värmepumpar, måste tömmas av ackrediterad kylentreprenör innan de lämnas för demontering.

Exempel

Kyl- och frysmöbler, klimatanläggningar och värmepumpar. 

Får ej innehålla

Inga förpackningar eller övriga avfall får medfölja.

Tips

Vill ditt företag få el-avfall hämtat? Kontakta Sysavs kundservice på 040-635 1800 för kostnadsförslag.

Leveranskrav

Allt elavfall ska vara helt och rent när det lämnas till Sysav. Det som är förorenat, isärplockat, svåridentifierbart eller i lösa delar kräver särskild hantering, vilket Sysav tar betalt för.

Pris

Se aktuell prislista.

Lämnas till

Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof

Öppettider och vägbeskrivning Måsalycke avfallsanläggning

Sysavs anläggning för farligt avfall

Sysavs anläggning för farligt avfall ligger i Malmö.

Öppettider och vägbeskrivning anläggning för farligt avfall

Vad händer sen?

Materialåtervinning elektronik

Tänk på...

Har du stor mängd elavfall - kontakta kundservice före leverans till för att säkerställa att vi kan ta emot avfallet.

Större industrikylar och liknande större kyl och frysutrustning kan kräva extra hantering. Kontakta kundservice innan leverans för mottagningsmöjligheter och aktuellt pris.

Produkter med köldmedium, till exempel värmepumpar, måste tömmas av ackrediterad kylentreprenör innan de lämnas för demontering.

Kontakta en rådgivare

Uppgifter markerade med obligatoriskt måste fyllas i. 

Sysav kommer att använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna administrera din förfrågan. Läs mer om dina rättigheter och hur Sysav hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.

Sysavs tjänster för företag

Som kund hos oss får du tillgång till hela Sysavs specialistkompetens. Varje företag har unika behov och möjligheter. Vi skräddarsyr en avfallslösning som passar ditt företag. 

Läs mer om tjänster

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Tre kemikalieflaskor med genomskinligt, gult och svart innehåll

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.

asbest-och-eternit.jpg

Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl

Från 1 januari måste asbest/eternit vara inplastad och väl förpackad när det lämnas på Sysavs återvinningscentraler.