Gå till innehållet
 

Använd sökfältet för att få mer information om ditt avfall.

Se våra avtalstjänster för olika avfall

Asbesthaltig isolering

Asbesthaltigt avfall (<10% brännbart)

Asbest är ett hälsofarligt avfall som oskadliggörs genom deponering. 

Asbesthaltiga produkter som innehåller mindre än 10 vikt-% TOC eller 10 volym-% brännbart avfall tas emot till deponi.

Avfallsprodukt

Mt-0012 Asbesthaltigt avfall

Tänk på...

Asbesthaltiga produkter ska om möjligt sorteras bort från övrigt avfall. Brännbara material ska i möjligaste mån undvikas från deponering. Om detta inte är möjligt, se istället produkt Mt-0418 Asbest >10% brännbart.

Levereras det asbesthaltiga avfallet på pall eller i storsäck kan Sysav erbjuda hjälp med lossning mot en hanteringsavgift. Finns önskemål om detta ska vågpersonal meddelas i samband med invägning.

 

Exempel

  • Eternit
  • Rör med asbestisolering
  • Kassaskåp med asbest 

Får ej innehålla

Andra ämnen som utgör farligt avfall. Kontakta då kemist på avdelningen för Farligt Avfall.

Leveranskrav

Asbesthaltigt avfall ska levereras inplastat för att undvika damm. 

Avfallskarakterisering krävs för mottagning. Läs mer om avfallskarakterisering och deponiavfall.

Kontakta gärna kundservice för mer information.

Pris

Se aktuell prislista.

Lämnas till

Spillepengs avfallsanläggning i Malmö

Öppettider och vägbeskrivning Spillepengs avfallsanläggning

Vad händer sen?

Deponering av asbesthaltigt avfall

Tänk på...

Asbesthaltiga produkter ska om möjligt sorteras bort från övrigt avfall. Brännbara material ska i möjligaste mån undvikas från deponering. Om detta inte är möjligt, se istället produkt Mt-0418 Asbest >10% brännbart.

Levereras det asbesthaltiga avfallet på pall eller i storsäck kan Sysav erbjuda hjälp med lossning mot en hanteringsavgift. Finns önskemål om detta ska vågpersonal meddelas i samband med invägning.

 

Kontakta en rådgivare

Uppgifter markerade med obligatoriskt måste fyllas i. 

Sysav kommer att använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna administrera din förfrågan. Läs mer om dina rättigheter och hur Sysav hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.

Sysavs tjänster för företag

Som kund hos oss får du tillgång till hela Sysavs specialistkompetens. Varje företag har unika behov och möjligheter. Vi skräddarsyr en avfallslösning som passar ditt företag. 

Läs mer om tjänster

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Tre kemikalieflaskor med genomskinligt, gult och svart innehåll

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.

asbest-och-eternit.jpg

Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl

Från 1 januari måste asbest/eternit vara inplastad och väl förpackad när det lämnas på Sysavs återvinningscentraler.