Gå till innehållet
 

Aluminium

Skrot

Skrot är föremål som till största delen består av järn eller metall och som anses vara obrukbara för återanvändning. 

Avfallsprodukt

Mt-0225 Skrot
Mt-0925 Skrot FÅVC (gäller Återvinningscentral för företag, Malmö)

Tänk på...

Vid rena fraktioner eller större mängder kan avtal för ersättning upprättas, kontakta kundservice.

Får ej innehålla

  • Skrot förpackat i säckar eller annat omslag.
  • Gasflaskor eller trycksatta kärl, oavsett typ och användningsområde.
  • Militärt skrot
  • Motorfordon
  • Rör och tuber med kvarsittande isolering
  • Skrot klassat som elektronikavfall
  • Kassaskåp
  • Stora nät, långa linor och vajrar, kontakta kundservice.

Leveranskrav

Materialet skall vara fritt från ovidkommande material som t.ex farligt avfall, brännbart och annat avfall.

Avfallet ska vara tömt på vätskor, oavsett vilken typ av vätska.

Tankar, kärl och andra slutna behållare ska vara delade och rengjorda. Tomfat måste vara tömda och dropptorra.

Vad händer sen?

Materialåtervinning metall

Metallen sorteras och smälts ner för att återvinnas till nya metallföremål.

Tänk på...

Vid rena fraktioner eller större mängder kan avtal för ersättning upprättas, kontakta kundservice.

Kontakta en rådgivare

Uppgifter markerade med obligatoriskt måste fyllas i. 

Sysav kommer att använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna administrera din förfrågan. Läs mer om dina rättigheter och hur Sysav hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.

Sysavs tjänster för företag

Som kund hos oss får du tillgång till hela Sysavs specialistkompetens. Varje företag har unika behov och möjligheter. Vi skräddarsyr en avfallslösning som passar ditt företag. 

Läs mer om tjänster

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Tre kemikalieflaskor med genomskinligt, gult och svart innehåll

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.

asbest-och-eternit.jpg

Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl

Från 1 januari måste asbest/eternit vara inplastad och väl förpackad när det lämnas på Sysavs återvinningscentraler.