Avfallstyp

Jord, sten, tegel och betong

Till Jord, sten, tegel och betong räknas grovavfall som porslin samt inerta material från trädgård/balkong.
Exempelvis blomjord, taktegel, stenplattor, betongklumpar, kakel, klinker, keramik, sand, grus, grästuvor, lecakulor, urnor och porslin.

Lämnas till

  • Återvinningscentral

    Här kan du lämna de flesta typer av grovavfall, men även sådant som du kan lämna till återvinningsstationer; förpackningar, tidningar och småbatterier. 

    Hitta till våra återvinningscentraler

Får ej innehålla

Säckar, kartonger, glas, blåbetong, kakel som sitter ihop med gips, stenmaterial med armering som sticker ut längre än 20 cm eller eternit.
Om du har eternit, kontakta alltid personalen. 

Tänk på


Är dina saker hela och fungerande? De kanske kan komma till glädje och nytta hos någon annan?


Istället för att slänga dem kan du lämna eller sälja dem second hand.  På de flesta av Sysavs återvinningscentraler kan du lämna dina produkter till återbruk eller till Malmö Återbyggdepå.

Vad händer sen?
Materialåtervinning jord, sten, tegel och betong

Materialen krossas och återanvänds som fyllnadsmaterial för till exempel vägbyggen. Det avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas deponeras.