Avfallstyp

Litiumbatterier

Handhållna litiumjonbatterier ska sorteras ut från övriga batterier och lämnas in separat. Exempelvis litiumbatterier till verktyg, elcyklar, laptop m fl.

Batterierna ska vara hela och rena när de lämnas till Sysav. Har du batterier som är förorenade, sönderdelade eller svåridentifierbara, kontakta Sysavs kundservice innan avlämning.

Lämnas till

  • Återvinningscentral

    Här kan du lämna de flesta typer av grovavfall, men även sådant som du kan lämna till återvinningsstationer; förpackningar, tidningar och småbatterier. 

    Hitta till våra återvinningscentraler

  • Farligt avfall-bilen

    Till Farligt Avfall-bilen kan privatpersoner lämna farligt avfall inklusive mindre el- och elektronikprodukter från hushållet upp till en mikrovågsugns storlek.

    Läs mer om Farligt Avfall-bilen