Avfallstyp

Utredningsavfall för hushåll

Sysav tar emot de flesta typer av avfall som uppkommer i ett hushåll på våra återvinningscentraler men det finns vissa typer av avfall som vi inte kan ta emot, till exempel explosiva avfall eller tryckkärl. Vissa avfall måste lämnas till bilskrotsfirmor eller lämnas tillbaka till återförsäljare. Andra avfall kan lämnas på en återvinningscentral eller avfallsanläggning men är avgiftsbelagda.

Om du är osäker på hur du ska hantera avfallet kontakta gärna Sysavs kundservice.