Avfallstyp

Batterier

Batterier kan innehålla kvicksilver, kadmium och bly - ämnen som orsakar stor skada om de kommer ut i naturen. Det är mycket viktigt att alla batterier samlas in

Exempelvis lösa småbatterier används i till exempel ficklampor, bärbara cd-spelare, klockor eller kameror. Andra typer av batterier som förekommer i ett hushåll är bl a bilbatterier, batterier från borrmaskiner och elcyklar.

Tänk på

Många av de saker som rör sig, blinkar eller låter drivs med batteri - även om det inte syns.