Avfallstyp

Tidningar

I dagens samhälle produceras fortfarande en större mängd tidningar. Ett sätt att bidra till minskad energiåtgång och att färre träd avverkas är just att lämna dina tidningar till återvinning. Exempel på vad du kan lämna i denna fraktion är dagstidningar, veckotidningar, broschyrer, reklamblad, kataloger, kontorspapper, tidskrifter och pocketböcker.

Lämnas till

 • Återvinningsstation

  Läs mer vad du kan lämna och hitta din närmaste återvinningsstation på Hitta återvinningen - Sopor.nu

 • Återvinningscentral

  Här kan du lämna de flesta typer av grovavfall, men även sådant som du kan lämna till återvinningsstationer; förpackningar, tidningar och småbatterier. 

  Hitta till våra återvinningscentraler

 • Kärl eller fack för tidningar

  För dig som har möjlighet kan tidningar sorteras i särskilt kärl eller i separat fack i din soptunna. 

Får ej innehålla

Post-it-lappar, kuvert, vykort, plastat papper, plastpåsar, pappersbärkassar, kartonger och presentpapper.

Tänk på

Kom ihåg att ta bort plastomslag runt reklam och tidningar!

Vad händer sen?
Materialåtervinning tidningar

De insamlade tidningarna transporteras till ett pappersbruk där de mals ner och blir till ny pappersmassa. Av den tillverkas tidningspapper, toalett- och hushållspapper. När man tillverkar nytt papper av returpapper sparar man energi och träråvara.