Avfallstyp

Hårdplast

Plastföremål kan vara gjorda av många olika sorters plast och kan också bestå av blandningar av olika plastsorter och andra material.

Särskild fraktion för hårdplast finns på alla Sysavs återvinningscentraler med undantag för Lilla Hammars återvinningscentral. Som hårdplast sorteras exempelvis plastpallar, plastbackar, plastmöbler, pulkor, plasthinkar, blomkrukor, plaströr, dropptorra och rena plastdunkar.

Lämnas till

  • Återvinningscentral

    Här kan du lämna de flesta typer av grovavfall, men även sådant som du kan lämna till återvinningsstationer; förpackningar, tidningar och småbatterier. 

    Hitta till våra återvinningscentraler

Får ej innehålla

Kompositmaterial, glasfiber, frigolit, kanalplast, hjälmar, resväskor, leksaker med elektronik, textil, mjukplast, PET-flaskor, trädgårdsslangar, golvvärmerör och plast med rester. 

Tänk på

Förpackningar av plast omfattas av producentansvaret och ska placeras i särskild behållare.

Vad händer sen?
Materialåtervinning hårdplast

Den insamlade hårdplasten sorteras per plasttyp. Återvinns till nya plastprodukter.