Avfallstyp

Tryckimpregnerat trä och slipers

Impregnerat trä och slipers klassas som farligt avfall och måste därmed sorteras ut från övrigt avfall. Det betyder att du måste lämna impregnerat trä inklusive slipers separerat från annat träavfall, så att vi kan ta hand om det på rätt sätt.

Exempel på avfall som tillhör denna fraktionen är impregnerat trä, telefonstolpar och slipers (slipers och telefonstolpar max 5 st/dag).

Lämnas till

  • Återvinningscentral

    Här kan du lämna de flesta typer av grovavfall, men även sådant som du kan lämna till återvinningsstationer; förpackningar, tidningar och småbatterier. 

    Hitta till våra återvinningscentraler

Får ej innehålla

Trä som inte är impregnerat.

Tänk på

Företag/Verksamheter kan sedan 1 november 2020 inte lämna farligt avfall på återvinningscentralerna.
El-avfall, kyl/frys, vitvaror, ljuskällor och batterier, asbest, tryckimpregnerat trä, slipers och kemikalier lämnas till utvalda avfallsanläggningar. 

Läs mer: Ny lag om spårbarhet för farligt avfall
 

Vad händer sen?
Förbränning med energiutvinning

På Sysavs avfallskraftvärmeverk i Malmö blir avfall till fjärrvärme och el. Cirka sextiofem procent av fjärrvärmen i Malmö och Burlöv kommer från sopor.