Avfallstyp

Restavfall/Soppåse

Efter att du sorterat ut dina förpackningar, tidningar och annat som kan återvinnas återstår en rest som du kan placera i soppåsen där hemma.

Exempel på avfall som ska läggas i restavfallet är blöjor, burspån, post-it-lappar, kuvert, disktrasor, diskborstar och tuggummin.

Lämnas till

  • Kärl eller fack för restavfall/soppåsen

    Här hamnar det avfall som blivit över när du sorterat ut det som kan tas till återbruk eller återvinning.

Får ej innehålla

Det är mycket viktigt att restavfallet/soppåsen inte innehåller farligt avfall eller el-avfall.

Vad händer sen?
Förbränning med energiutvinning

På Sysavs avfallskraftvärmeverk i Malmö blir avfall till fjärrvärme och el. Cirka sextiofem procent av fjärrvärmen i Malmö och Burlöv kommer från sopor.