Avfallstyp

Ljuskällor

Lågenergilampor och lysrör kan innehålla kvicksilver, ett av de farligaste gifterna som finns. Därför måste de lämnas till särskild insamling. Även vanliga glödlampor, LED-lampor och lampor till strålkastare ska lämnas till denna insamling.

Lämnas till

  • Återvinningscentral

    Här kan du lämna de flesta typer av grovavfall, men även sådant som du kan lämna till återvinningsstationer; förpackningar, tidningar och småbatterier. 

    Hitta till våra återvinningscentraler

  • Farligt avfall-bilen

    Till Farligt Avfall-bilen kan privatpersoner lämna farligt avfall inklusive mindre el- och elektronikprodukter från hushållet upp till en mikrovågsugns storlek.

    Läs mer om Farligt Avfall-bilen

Tänk på

Var försiktig så lamporna inte går sönder, då kan kvicksilver spridas.

Vad händer sen?
Återvinning av ljuskällor

I glödlampor separeras bly och andra metaller. Lysrör kan återvinnas till stor del, men då måste de vara hela när de lämnas in. Lågenergilampor krossas, därefter separeras glas och metaller.