Avfallstyp

Småbatterier

Alla batterier ska samlas in. Batterier kan innehålla kvicksilver, kadmium och bly - ämnen som orsakar stor skada om de kommer ut i naturen.

Gemensamt för de batterier som räknas som småbatterier är att de väger mindre än 3 kg.

Lösa småbatterier används i till exempel ficklampor, klockor eller kameror. 

Lämnas till

 • Återvinningscentral

  Här kan du lämna de flesta typer av grovavfall, men även sådant som du kan lämna till återvinningsstationer; förpackningar, tidningar och småbatterier. 

  Hitta till våra återvinningscentraler

 • Farligt avfall-bilen

  Till Farligt Avfall-bilen kan privatpersoner lämna farligt avfall inklusive mindre el- och elektronikprodukter från hushållet upp till en mikrovågsugns storlek.

  Läs mer om Farligt Avfall-bilen

 • Samlaren

  Säkerhetsskåpet Samlaren är ett specialgjort skåp för insamling av ljuskällor, småbatterier och småelektronik i butiker.

  Läs mer om Samlaren

Tänk på

Tänk på att många av de saker som rör sig, blinkar eller låter drivs med batteri - även om det inte syns.

Vad händer sen?
Återvinning av småbatterier

Batterier transporteras till en anläggning där de sorteras efter det kemiska innehållet. Materialen separeras och återvinns så långt det är möjligt. Exempel på ämnen som återvinns ur batterier är kadmium och nickel men även metallhöljet runt batterierna återvinns. Kvicksilver som finns i en del batterier håller på att fasas ut och går till slutförvaring.