Avfallstyp

Förpackningar

En stor del av vårt hushållsavfall består av förpackningar. Genom att återvinna förpackningarna sparar vi både råvaror och energi.

Du lämnar dina förpackningar i avsedda behållare på närmaste återvinningsplats eller i din fastighetsnära insamling om det finns en sådan. Behållare för insamling finns också placerade på samtliga av Sysavs återvinningscentraler.

Lämnas till

 • Återvinningsstation

  Läs mer vad du kan lämna och hitta din närmaste återvinningsstation på Hitta återvinningen - Sopor.nu

 • Återvinningscentral

  Här kan du lämna de flesta typer av grovavfall, men även sådant som du kan lämna till återvinningsstationer; förpackningar, tidningar och småbatterier. 

  Hitta till våra återvinningscentraler

 • Kärl eller fack för förpackningar

  För dig som har möjlighet kan förpackningar sorteras i särskilda kärl eller i separata fack i din soptunna. 

Vad händer sen?
Materialåtervinning förpackningar

Nästan alla förpackningar går att materialåtervinna och blir bland annat nya förpackningar eller andra saker av plast, papper och metall. De som inte går att materialåtervinna effektivt – en del av plastförpackningarna – blir bränsle i ett avfallskraftvärmeverk.