Avfallstyp

Metallförpackning

I behållaren för metall lämnar du förpackningar av stål, plåt och aluminium. Metall kan återvinnas om och om igen om den inte förorenas. Genom att återvinna stål och aluminium sparar vi stora mängder energi jämfört med att tillverka nytt material från råvaran. 

I denna fraktion kan man till exempel lämna konservburkar, tuber, kapsyler, lock, aluminiumfolie och formar samt penseltorra (dvs. torra och urskrapade) målarburkar. 

Lämnas till

 • Återvinningsstation

  Läs mer vad du kan lämna och hitta din närmaste återvinningsstation på Hitta återvinningen - Sopor.nu

 • Återvinningscentral

  Här kan du lämna de flesta typer av grovavfall, men även sådant som du kan lämna till återvinningsstationer; förpackningar, tidningar och småbatterier. 

  Hitta till våra återvinningscentraler

 • Kärl eller fack för metallförpackningar

  För dig som har möjlighet kan metallförpackningar sorteras i särskilt kärl eller i separat fack i din soptunna. 

Får ej innehålla

Det som inte är förpackningar, till exempel bestick, skruv & spik, cykeldäck och plåthinkar.

Tips

Kom ihåg att även lämna små metallförpackningar till återvinning, till exempel kapsyler, lock, folien på crème fraîche-burken och skruvkorkar.

Vad händer sen?
Materialåtervinning förpackningar

Nästan alla förpackningar går att materialåtervinna och blir bland annat nya förpackningar eller andra saker av plast, papper och metall. De som inte går att materialåtervinna effektivt – en del av plastförpackningarna – blir bränsle i ett avfallskraftvärmeverk.