Avfallstyp

Mediciner/Läkemedel

Mediciner och andra läkemedel kan skada både djur och natur om de inte tas om hand på rätt sätt.

Apoteken tar emot överblivna eller för gamla mediciner, även cytostatika (cancermedicin). Använd gärna apotekens genomskinliga påse när du lämnar in överblivna läkemedel så underlättar du deras fortsatta hantering.

 

Lämnas till

  • Apotek

    Här kan du hitta apotek

Tänk på

Tänk på att mediciner aldrig ska spolas ner i toaletten eller hällas ut i avloppet. Reningsverken kan inte ta bort de farliga ämnena, utan de följer med ut i vattendragen.

Tips

Använda kanyler lämnas till apoteket i en speciell behållare som du får gratis där.

Vad händer sen?
Omhändertagande av medicin och läkemedel

De inlämnade läkemedlen och kanylerna sänds till förbränning i särskilt anpassade förbränningsanläggningar.