Avfallstyp

Sekretessavfall

Sekretessmaterial är sådant som av användaren bedöms känsligt och därför vill ha omhändertaget och destruerat på ett säkert sätt.

Läs mer om hur du kan bli av med ditt sekretessmaterial