Avfallstyp

Trädgårdsavfall

Avfall som uppstår i samband med skötsel av trädgård.

På Måsalycke och Simrishamns återvinningscentraler sorteras grova grenar och stammar i separat fraktion. 

I denna fraktionen kan man lägga trädgårdsris, grenar, klipp från träd och buskar, löv, gräs, mossa, barr, bark och blommor.

Lämnas till

  • Återvinningscentral

    Här kan du lämna de flesta typer av grovavfall, men även sådant som du kan lämna till återvinningsstationer; förpackningar, tidningar och småbatterier. 

    Hitta till våra återvinningscentraler

  • Kärl för trädgårdsavfall

    Du som har särskilt kärl för trädgårdsavfall kan lägga gräsklipp, löv, kvistar och annat komposterbart avfall från din trädgård här.

Får ej innehålla

Jord, sten eller glas. Säckar och plastkrukor lämnas i containern för brännbart grovavfall eller i särskilt utställda behållare. 

Tänk på

Sjuk växtlighet så som smittad buxbom och invasiva främmande växter som t.ex. parkslide, jättebalsamin och jättebjörnloka slängs förpackat i containern för brännbar rest på återvinningscentralen alternativt i restavfallet där hemma.

Vad händer sen?
Kompostering eller förbränning

Trädgårdsavfallet transporteras till någon av Sysavs avfallsanläggningar. Materialet tas sedan till kompostering eller energiåtervinning. Färdig kompost säljs i lösvikt på flera av våra avfallsanläggningar. Komposten som produceras är kvalitetscertifierad och ingår i den plantjord som säljs på alla Sysavs återvinningscentraler.