Avfallstyp

Asbesthaltigt avfall

Asbest och eternit är farligt avfall som inte går att
återvinna och ska hanteras varsamt.

Detta deponeras, vilket betyder att det läggs för slutlig förvaring, på Hedeskoga eller Spillepengs avfallsanläggning. Minerit och Cembonit är exempel på asbestliknande avfall som behandlas på samma sätt som asbest och eternit.

Mindre mängd
En liten mängd asbest/eternit, till exempel en fönsterbräda, en kruka eller en ensam skiva (standardmått är 40x20 cm), kan lämnas kostnadsfritt på återvinningscentralen i en tät specialbyggd behållare.

Större mängd
Större mängd än en kvadratmeter är avgiftsbelagt och lämnas till avfallsanläggningar med deponi.

Tänk på

Hantera materialet så att det inte riskerar att damma. Materialet ska vara inplastat och förpackningen väl försluten när den placeras i insamlingsbehållaren. Observera att det inte är tillåtet att dela materialet på plats på återvinningscentralen.