Avfallstyp

Farligt avfall

Farligt avfall är ett samlingsnamn för avfall som innehåller eller består av ämnen med farliga egenskaper.

Det kan till exempel röra sig om ämnen som är giftiga, brandfarliga, frätande, cancerframkallande eller fosterskadande.

Farligt avfall får inte blandas med annat avfall eller hällas ut i avloppet, eftersom de farliga ämnena på så vis sprids i kretsloppet och riskerar att skada människor, djur och natur.

Var därför särskilt noggrann med att sortera ut hushållets farliga avfall och lämna in det till en återvinningscentral för en säker hantering. En del farligt avfall kan lämnas till Farligt Avfall-bilen, exempelvis rester av färg, lack, lim, olja, lösningsmedel, rengöringsmedel, bekämpningsmedel klass 3, andra kemikalier och kvicksilvertermometrar.

Lämnas till

 • Återvinningscentral

  Här kan du lämna de flesta typer av grovavfall, men även sådant som du kan lämna till återvinningsstationer; förpackningar, tidningar och småbatterier. 

  Hitta till våra återvinningscentraler

 • Farligt avfall-bilen

  Till Farligt Avfall-bilen kan privatpersoner lämna farligt avfall inklusive mindre el- och elektronikprodukter från hushållet upp till en mikrovågsugns storlek.

  Läs mer om Farligt Avfall-bilen

Tänk på

Du kan lämna farligt avfall i sådan mängd som normalt uppkommer i ett hushåll.

Har du samlat på dig större mängder farligt avfall är du välkommen att kontakta Sysavs kundservice, 040-635 18 00. 

Det farliga avfallet ska vara väl förpackat, helst i originalförpackning. Använder du en annan förpackning än den ursprungliga, måste du skriva vad den innehåller. 

Vad händer sen?
Behandling av farligt avfall från hushåll
 • Det som går att rena, återvinns och används igen.
 • Annat bränns i särskilt godkända förbränningsanläggningar. 
 • Det farliga avfall som inte kan tas omhand på dessa sätt slutförvaras under kontrollerade former på en deponi (tipp) som är särskilt godkänd för detta.