Avfallstyp

Grovavfall

Sådant avfall som på grund av mängd eller storlek är för stort för att få plats i soppåsen där hemma räknas som grovavfall. 

Lämnas till

  • Återvinningscentral

    Här kan du lämna de flesta typer av grovavfall, men även sådant som du kan lämna till återvinningsstationer; förpackningar, tidningar och småbatterier. 

    Hitta till våra återvinningscentraler

  • Återbruk

    På de flesta av Sysavs återvinningscentraler kan du lämna textil, kläder, skor och prylar till återbruk. Återbruk är bättre ur miljösynpunkt än återvinning. Olika hjälporganisationer tar om hand och säljer det som samlas in, intäkterna går till hjälpverksamhet.

Tänk på

Byggavfall från privata hushåll kan lämnas på Sysavs återvinningscentraler. Mängden får inte överstiga det som uppstår vid en mindre renovering.

Vid större ombyggnader eller tillbyggnader av sådan omfattning att den normalt görs av professionella byggare, ska avfallet som uppstår lämnas mot betalning på någon av våra större avfallsanläggningar - Spillepeng i Malmö, Trelleborg, Hedeskoga i Ystad eller Måsalycke i S:t Olof.

Tips

Är dina saker hela och fungerande? De kanske kan komma till glädje och nytta hos någon annan?
Istället för att slänga dem kan du lämna eller sälja dem second hand.  På de flesta av Sysavs återvinningscentraler kan du lämna dina produkter till återbruk eller till Malmö Återbyggdepå.

Vad händer sen?
Återvinning av grovavfall

Efter att du har lämnat ditt grovavfall på en återvinningscentral körs avfallet till en sorteringsanläggning där det sorteras ytterligare. Material som är brännbart, exempelvis skumgummi, mattor, textilier, tapeter med mera går till förbränning för energiutvinning. Metaller återvinns och blir till ny metall.