Avfallstyp

Trä

Trä finns i många saker i våra hem. I containern för trä på återvinningscentralen tas produkter emot som huvudsakligen består av trä.  

Fraktionen får innehålla både målat och omålat trä, till exempel brädor, lådor, bokhyllor, spånskivor, masonit och trasiga trämöbler. Skruv, spik och beslag behöver inte tas bort.

Lämnas till

  • Återvinningscentral

    Här kan du lämna de flesta typer av grovavfall, men även sådant som du kan lämna till återvinningsstationer; förpackningar, tidningar och småbatterier. 

    Hitta till våra återvinningscentraler

Får ej innehålla

Impregnerat trä klassas som farligt avfall och måste därmed sorteras ut från övrigt avfall. Det betyder att du måste lämna impregnerat trä inklusive slipers separerat från annat träavfall, så vi kan ta hand om det på rätt sätt. Produkter där träet sitter ihop med andra material, till exempel tyg eller plast, lämnas i containern för brännbart.

Tänk på

Är dina saker hela och fungerande? De kanske kan komma till glädje och nytta hos någon annan?

Istället för att slänga dem kan du lämna eller sälja dem second hand. På de flesta av Sysavs återvinningscentraler kan du lämna dina produkter till återbruk eller till Malmö Återbyggdepå.

Vad händer sen?
Flisning till bränsleflis

Utsorterat trä bearbetas för att kunna användas som bränsle. På avfallsanläggningarna lagras och flisas träet, som sedan kan användas i biobränslepannor. Rent, omålat trä kan eldas i princip i alla biobränslepannor, medan användningen av målat trä är mer begränsad.