Avfallstyp

Gips

Gips kan du lämna i en separat behållare på återvinningscentralen. 

Exempelvis målade och omålade gipsskivor med eller utan tapet. Gipsgjutningar och gipsmodeller.

Lämnas till

  • Återvinningscentral

    Här kan du lämna de flesta typer av grovavfall, men även sådant som du kan lämna till återvinningsstationer; förpackningar, tidningar och småbatterier. 

    Hitta till våra återvinningscentraler

Får ej innehålla

Reglar, gips som sitter ihop med kakel, plastsäckar eller annat avfall.

Tänk på

Lägg aldrig gips i behållare för brännbart avfall eller i din vanliga soppåse.
Bundet i gipset gör svavlet ingen skada, men vid förbränning frigörs svaveloxider som följer med rökgaserna ut. Därför är det mycket viktigt att gips inte kommer med avfallet till förbränning.

Vad händer sen?
Materialåtervinning

Materialåtervinning innebär att jungfruligt material ersätts med använt material som sorterats efter sina egenskaper.