Avfallstyp

Elektronik

Elektriska och elektroniska produkter kan bland annat innehålla flamskyddsmedel, metaller som kvicksilver, kadmium och bly samt andra ämnen som är skadliga för människor och miljön.

Alla produkter med sladd eller batteri ska lämnas som elektronikavfall när de är förbrukade. Det kan finnas inbyggda batterier i många produkter och därför är det viktigt att hela produkten lämnas in.

Exempelvis datorer, TV- och hushållsapparater, leksaker (elektroniska eller med inbyggt batteri), mobiler, hårtork, brödrost, dammsugare och julgransbelysning.

Lämnas till

 • Återvinningscentral

  Här kan du lämna de flesta typer av grovavfall, men även sådant som du kan lämna till återvinningsstationer; förpackningar, tidningar och småbatterier. 

  Hitta till våra återvinningscentraler

 • Farligt avfall-bilen

  Till Farligt Avfall-bilen kan privatpersoner lämna farligt avfall inklusive mindre el- och elektronikprodukter från hushållet upp till en mikrovågsugns storlek.

  Läs mer om Farligt Avfall-bilen

 • Samlaren

  Säkerhetsskåpet Samlaren är ett specialgjort skåp för insamling av ljuskällor, småbatterier och småelektronik i butiker.

  Läs mer om Samlaren

Tänk på

I vissa kommuner kan du även få större elektronikavfall hämtade vid din tomtgräns (ibland mot en avgift). Kontakta din kommun för att få reda på vad som gäller där du bor.

Vad händer sen?
Materialåtervinning elektronik

El-avfallet plockas isär och delarna sorteras. Kretskort innehåller bland annat guld och i sladdar finns det mycket koppar och andra värdefulla metaller. Det finns många giftiga ämnen i vårt el-avfall också, till exempel kvicksilver, PCB och flamskyddsmedel. Insamlingen gör att det kan tas om hand på ett bra sätt.