Avfallstyp

Isolering och blåbetong

I fraktionen Isolering och blåbetong kan du förutom just isolering och blåbetong placera sådant material som är svårt att sönderdela. Kontakta alltid personalen innan du slänger avfall i containern för 'Isolering och blåbetong'. 

Exempel på vad som tillhör denna fraktionen är glasull, stenull, blåbetong, bruk i säck, gipsskivor som sitter ihop med kakel eller reglar.

Lämnas till

  • Återvinningscentral

    Här kan du lämna de flesta typer av grovavfall, men även sådant som du kan lämna till återvinningsstationer; förpackningar, tidningar och småbatterier. 

    Hitta till våra återvinningscentraler

Får ej innehålla

Brännbar isolering som t.ex. frigolit eller annan cellplast.

Vad händer sen?
Sortering

Materialet går till eftersortering. Det som går att återvinna återvinns, resterande tas till energiutvinning genom förbränning eller deponeras.