Avfallstyp

Glasförpackning

Flaskor och burkar i glas kan lämnas som glasförpackningar.
Sortera och lämna färgade och ofärgade glasförpackningar var för sig. Exempelvis ölflaskor, vinflaskor, läskflaskor (utan pant), barnmatsburkar och syltburkar.

 

Lämnas till

 • Återvinningsstation

  Läs mer vad du kan lämna och hitta din närmaste återvinningsstation på Hitta återvinningen - Sopor.nu

 • Återvinningscentral

  Här kan du lämna de flesta typer av grovavfall, men även sådant som du kan lämna till återvinningsstationer; förpackningar, tidningar och småbatterier. 

  Hitta till våra återvinningscentraler

 • Kärl eller fack för glasförpackningar

  För dig som har möjlighet kan glasförpackningar sorteras i särskilt kärl eller i separat fack i din soptunna. Genomskinliga glasförpackningar placeras i ett fack/kärl och färgade glasförpackningar i ett annat.

Får ej innehålla

Dricksglas, keramik, porslin, lågenergilampor och glödlampor.

Tänk på

Färgade och ofärgade glasförpackningar lämnas i olika behållare för att återvinningen ska fungera. Även om samma bil hämtar förpackningar från olika behållare, har den separata fack för färgat och ofärgat glas. De olika förpackningarna hålls också skilda åt genom hela processen.

Vad händer sen?
Materialåtervinning förpackningar

Nästan alla förpackningar går att materialåtervinna och blir bland annat nya förpackningar eller andra saker av plast, papper och metall. De som inte går att materialåtervinna effektivt – en del av plastförpackningarna – blir bränsle i ett avfallskraftvärmeverk.