Avfallstyp

Övrig elektronik

Elektriska och elektroniska produkter innehåller ofta farliga ämnen och räknas som farligt avfall. Därför ska det hanteras separat och inte blandas med annat avfall.
Exempel är mikrovågsugnar, DVD-spelare, CD-spelare, dammsugare, kameror, strykjärn och tangentbord.

Lämnas till

  • Återvinningscentral

    Här kan du lämna de flesta typer av grovavfall, men även sådant som du kan lämna till återvinningsstationer; förpackningar, tidningar och småbatterier. 

    Hitta till våra återvinningscentraler

  • Farligt avfall-bilen

    Till Farligt Avfall-bilen kan privatpersoner lämna farligt avfall inklusive mindre el- och elektronikprodukter från hushållet upp till en mikrovågsugns storlek.

    Läs mer om Farligt Avfall-bilen

Vad händer sen?
Materialåtervinning elektronik

El-avfallet plockas isär och delarna sorteras. Kretskort innehåller bland annat guld och i sladdar finns det mycket koppar och andra värdefulla metaller. Det finns många giftiga ämnen i vårt el-avfall också, till exempel kvicksilver, PCB och flamskyddsmedel. Insamlingen gör att det kan tas om hand på ett bra sätt.