Avfallstyp

Diskmaskin, tvättmaskin och spis

Elektriska och elektroniska produkter innehåller ofta farliga ämnen och räknas alltså som farligt avfall. Därför ska det hanteras separat och inte blandas med annat avfall.

Exempelvis spisar, torkskåp, disk- och tvättmaskiner tillverkade för hushållbruk.

Lämnas till

  • Återvinningscentral

    Här kan du lämna de flesta typer av grovavfall, men även sådant som du kan lämna till återvinningsstationer; förpackningar, tidningar och småbatterier. 

    Hitta till våra återvinningscentraler

Vad händer sen?
Materialåtervinning elektronik

El-avfallet plockas isär och delarna sorteras. Kretskort innehåller bland annat guld och i sladdar finns det mycket koppar och andra värdefulla metaller. Det finns många giftiga ämnen i vårt el-avfall också, till exempel kvicksilver, PCB och flamskyddsmedel. Insamlingen gör att det kan tas om hand på ett bra sätt.