Avfallstyp

Bilbatterier

Bilbatterier innehåller bly som är en miljöfarlig tungmetall. Det är därför mycket viktigt att de tas om hand och återvinns på ett säkert sätt.

Lämnas till

  • Återvinningscentral

    Här kan du lämna de flesta typer av grovavfall, men även sådant som du kan lämna till återvinningsstationer; förpackningar, tidningar och småbatterier. 

    Hitta till våra återvinningscentraler

  • Farligt avfall-bilen

    Till Farligt Avfall-bilen kan privatpersoner lämna farligt avfall inklusive mindre el- och elektronikprodukter från hushållet upp till en mikrovågsugns storlek.

    Läs mer om Farligt Avfall-bilen

Får ej innehålla

Bilbatterier som innehåller litium eller NiFe-batterier.

Tänk på

Bilbatterier innehåller syra som är starkt frätande. Handskas därför varsamt med dina gamla batterier så att de inte riskerar att gå sönder.

Vad händer sen?
Återvinning av blybatterier

Bilbatterier innehåller miljöfarliga ämnen som bly och frätande syra. Dessa skickas till en anläggning där de olika materialen separeras, syran renas och neutraliseras och blyet återvinns till ny råvara.