Avfallstyp

Asbest och eternit (mindre mängd)

Asbest/eternit motsvarande sammanlagt en kvadratmeter kan lämnas kostnadsfritt på återvinningscentralen i en tät, specialbyggd container.

Avfallet får ha ett mått på max 40x20 cm för att kunna läggas i containern.

Exempelvis en fönsterbräda, en balkonglåda eller en enstaka skiva eternit (maximalt mått 40x20 cm).

Lämnas till

  • Återvinningscentral

    Här kan du lämna de flesta typer av grovavfall, men även sådant som du kan lämna till återvinningsstationer; förpackningar, tidningar och småbatterier. 

    Hitta till våra återvinningscentraler

Tänk på

Hantera materialet så att det inte riskerar att damma. Materialet ska vara inplastat och förpackningen väl försluten när den placeras i insamlingsbehållaren. Observera att det inte är tillåtet att dela materialet på plats på återvinningscentralen.

Vad händer sen?
Deponering av asbesthaltigt avfall

Asbesthaltigt avfall är en typ av farligt avfall som inte går att material- eller energiåtervinna. Detta deponeras därför på ett säkert sätt på någon av Sysavs två deponier. Efter att materialet deponerats täcks det med massor (till exempel jord och sten) för att undvika att de hälsofarliga asbestfibrerna sprids.